Historia mieszkańców Czułówka

„W rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości oraz w rocznicę Bitwy Warszawskiej wyrażamy wielką wdzięczność dla tych mieszkańców Czułówka, którzy w latach 1914 – 1920 oddali Ojczyźnie wszytko co mieli najcenniejsze: zdrowie i życie.

Ich dzieci i wnuki mogą żyć, pracować i uczyć się w wolnej, suwerennej, niepodległej piękniej Polsce.

Pod sztandarami wszystkich trzech zaborców walczyli Polacy bardzo często przeciwko sobie, nie z własnej woli.

Z naszej wioski zostali powołani zarówno kawalerzy jak i żonaci. Trzech z tej wojny nie wróciło, byli to: Józef Kromka, Stanisław Madej, Jan Nęcek. Kilku bardzo rannych, między innymi Józef Kuć, Paweł Mach, Ignacy Malik, Jan Kromka do końca życia było inwalidami. Z tej wojny wrócili także Jakub Fic, Szymon Kuć, Franciszek Madej, Błażej Madej, Andrzej Madej, Wincent Madej, Kazimierz Nęcek, Paweł Nęcek, Walenty Nęcek, Andrzej Żych, Stanisław Żych, Ignacy Siudek, Tomasz Gawin, Ignacy Konik, Piotr Feluś, Franciszek Klimkowicz, Franciszek Feluś, Mikołaj Feluś, Jan Wędzicha…”

opracował Marian Konik.

Zapraszamy do galerii >>> https://biblioteka.czernichow.pl/galerie/nggallery/rok-2020/uroczystosc-uczczenia-100-lecia-bitwy-warszawskiej-czulowek-9-viii-2020

Link do FB – wystąpienie Pan Mariana Konika na sesji Rady Gminy >>>  https://www.facebook.com/wczernichowie/videos/759792098174355/?__tn__=kCH-R&eid=ARDzbKK2sjbswJDy9P6oahVm6f3b4o0sozKLg8LxB98zxrqPSPGolZgJ_KXKO-PaQkcdyTzEx7Klvesa&hc_ref=ARTpAw8ESI1E7Iz7eVahU7tUv-W8yvhs9jEA-4uaLufOZTVZ8ULvlnrilIpMpIo3hgI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARArSgdw6lXzgtm5ePJk062TSqZq5sbz4LCgPbEfkjouTYJaWaMJNOG9aADcn2q6X74DtVyUN6oOMGk2PPlah8y2RqdkieeVi1dedk8sBBv-dLkUBb7iW61JzZpjzWq6LVKSb0vVUL1pX3t3sPmjGW2hTglXu9-9sTujR56Bt9wzDIiJ_dnk2swkg_MBCEGSdtu07lROOIS4sYmHJz6MyVOrWywPDln379BV_IPg74h1eABRTU3SW2eRGOroaEzoXpnWt-SXmvOf4ljCxDgTTbf1MNO-HHQ7_Wv6wBuPEjPW0c0m31mv5LjWHgnZa8143bBy4mgG5ZvPkewFzorXtk1Ip5NuhSywUE01-KitR-2sUdTRgRl7v7uGsJ7Z1iFv8uZWsjvgDz9YkdQr9R-6INlnCaXf4v9l4TBQXYBx4N38afPHgsV4rhRysAPpKegt59rEiazwl7mN6Ye78VhtZkqln96ADVzO6Pw7XN7Fso-gd-3f3vkjKK0_AtVG3ri8DIYo