Jaj przepięknie malowanych,
 Świąt słonecznie roześmianych,
W poniedziałek dużo wody,
Zdrowia, szczęścia oraz zgody,
z okazji Wielkiej Nocy życzą
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej