Drodzy czytelnicy !!!

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie – filia Wołowice , zaprasza na wystawę

Drzewko życia i …?”

        WYSTAWA  FORM  PRZESTRZENNYCH

Autor: Wiesław Piwowarczyk

 

Twórczość artystyczna to jego hobby, którą stara się kontynuować będąc na emeryturze. Przymierzając się do każdej pracy, stara się odnaleźć w kawałku drewna jego naturalny urok, a za pomocą dłuta i wyobraźni nadać oryginalna formę.

Muzeum Krakowa, oddział Dom Zwierzyniecki od 7 lat organizuje konkurs na „Najpiękniejsze Drzewo Emausowe”, w którym autor co roku bierze udział. W 2021 roku zdobył I i II miejsce w tym konkursie, w kategorii drzewka tradycyjnego.

Drzewko emausowe nawiązuje do tradycyjnych drzewek życia, które można było znaleźć na straganach  tradycyjnego Emausu w Krakowie. Składało się ono z gniazda z figurkami piskląt lub figurki ptaka osadzonego na kiju ozdobionym listkami i zwykle wykonane było z drewna. Zabawka ta posiadała bogata symbolikę związaną z dawnymi obrzędami i zwyczajami mieszkańców podkrakowskich wsi, a tradycja wykonania tej ozdoby sięga swoimi korzeniami czasów  przedchrześcijańskich, kiedy to wierzono, że dusze zmarłych powracają na ziemię pod postacią ptaków i szukają schronienia w gałęziach drzew. Drzewko oznaczało również budzenie się przyrody do życia.

W tym roku, po raz pierwszy, Krakowianie mogli oglądać emausowe drzewko, które stanęło w Rynku Głównym nieopodal Wieży Ratuszowej.

 

 

Zapraszamy do galerii >>>https://biblioteka.czernichow.pl/galerie/nggallery/rok-2021/drzewko-zycia-i