W sobotę 25.11.2023 r. odbyło się posiedzenie Jury XIX Konkursu Plastycznego dla dzieci z cyklu „Pocztówka do mojego przyjaciela” pt. „Książeczki z mojej półeczki”.
Na konkurs wpłynęło 187 prac. W celu oceny prac organizator konkursu Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie powołała Jury w składzie :
1. Stanisław Zieliński – Przewodniczący Jury
2. Łukasz Kocjan – Członek Jury
3. Urszula Krasucka – Członek Jury
4. Maciej Malinowski – Członek Jury
5. Beata Ozga– Członek Jury
6. Agnieszka Jagna Safińska– Członek Jury.
 
Już niedługo ogłosimy laureatów konkursu.