Kto może zapisać się do Biblioteki?
 
Prawo do bezpłatnego korzystania z usług Biblioteki mają:
– osoby pełnoletnie na stałe zameldowane na terenie Gminy Czernichów,
– osoby niepełnoletnie na stałe zameldowane na terenie Gminy, z zastrzeżeniem, że zapisu do Biblioteki osoby niepełnoletniej mogą dokonać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni, legitymujący się dowodem tożsamości, którzy biorą odpowiedzialność za wypożyczone przez niepełnoletniego Czytelnika materiały biblioteczne.