Trudno wśród dorosłych czytelników w Rusocicach spotkać osobę, której odpowiedź na pytanie: „Czy pamiętasz taki projektor, dzięki któremu można było kiedyś wyświetlać bajki na ścianie?” byłaby inna niż: „Ach tak, no oczywiście, jej cóż to za wspaniałe wspomnienia…”.

Większość z nas przecież doskonale pamięta jak zwyczajność pokoi fascynująco przemieniała się w nadzwyczajność nieruchomego kina. Ekran z prześcieradła i wielka kolekcja zwiniętych na kliszach bajek mieszkała w pudełku po butach.
Niczym kiedyś w naszych domach, tak teraz na ten jeden wieczór w Bibliotece w Rusocicach w atmosferę tajemnicy i czarownego mroku przenieśli się czytelnicy za sprawą... rzutnika Ania.
Tak właśnie nazywało się to na tamte czasy „cudo techniki” - szczyt marzeń o domowym kinie. Zachwyt ten przyćmiony w kolejnych latach erą wideo, dvd i anten satelitarnych obecnie jednak wraca do łask. Rodzice dostrzegają bowiem korzyści z takich form przekazu, w których udział i zaangażowanie dzieci jest zdecydowanie większy nie bycie jedynie biernym odbiorcą całodobowych kanałów z bajkami dla dzieci. Przeźrocza to tekst wraz z obrazem. To rodzic decyduje o tempie przesuwania kolejnych scen, może dostosować tempo i ton głosu. W każdej chwili może zrobić przerwę na rozmowę o tym co obserwuje dziecko, jest czas na emocje, na przemyślenia, na zaangażowanie obydwu stron.

Podczas filmowego wieczoru mamy wraz ze swoimi pociechami miały okazję obejrzeć bajki „Pinokio” oraz „Doktor Dolittle”. Wszystkim bardzo dobrze znane, jednak w takiej odsłonie widziane przez dzieci po raz pierwszy.

Inspiracja do zorganizowania warsztatów zrodziła się podczas rozmowy z jedną z czytelniczek, która widząc książeczkę pt. „Nie płacz króliczku” powiedziała, że posiada w domu wersję niemiecką tejże książki. Chwilę później zatem, kolejny już raz potwierdziło się zdanie o tym jak dużym skarbem dla biblioteki jest lokalna społeczność w której działa. Ta czytelniczka bowiem – Pani Kasia przez wiele lat mieszkała w Austrii i zajmowała się tłumaczeniami książek. Na spotkaniu dla młodszych użytkowników zaprezentowała wspomnianą książeczkę o przygodach małego króliczka w dwóch wersjach językowych, przedstawiając przy tym pochodzące z nich podstawowe słownictwo związane z tematem. Warsztaty te spotkały się z bardzo dużym entuzjazmem zarówno  ze strony dzieci jak i rodziców, którzy docenili ten, nieco inny niż tradycyjnie szkolny, sposób zaprzyjaźniania i oswajania z podstawami nauki języka obcego.

IV Gminny Konkurs Polonistyczny
„Mistrzowie Języka Polskiego”

 
Test językowy

1. Wyjaśnij, dlaczego w dacie 20 lutego 2019 r. występuje forma dopełniaczowa lutego, a nie: luty:

2. Od czego pochodzi nazwa stolicy Polski Warszawa:
a) od skrócenia imienia Warcisław, czyli Warsz, i dodanie przyrostka -awa, a pierwotnie -ewa
b) od imion Wars i Sawa
c) od powiedzenia Warz, Sawo

3. Wskaż poprawną pisownię:
a) conajmniej
b) co najmniej

a) lampa Aladyna
b) lampa Alladyna

a) nie nowy
b) nienowy

a) prószyć
b) pruszyć

a) super gol
b) supergol

a) megasprawa
b) mega sprawa

a) sześćdziesięcioipółletni
b) sześćdziesięcio i pół letni

a) na razie
b) narazie

a) tętent (koni)
b) tentent (koni)


4. Wskaż poprawne użycie przysłówków rzewnie i żywnie w zdaniach:
a) płakała żywnymi łzami
b) robił, co mu się rzewnie podobało
c) robiła, co jej się żywnie podobało
d) płakał rzewnymi łzami

5. Podkreśl poprawne frazeologizmy:
a) w koło Macieju
b) wkoło Macieja
c) jak spaść, to z dobrego konia
d) ciężki orzech do zgryzienia
e) nie zasypiać gruszek w popiele
f) iść po linii najmniejszego oporu
g) dawać coś na tapetę
h) jak spaść, to z wysokiego konia
i) twardy orzech do zgryzienia
j) iść po najmniejszej linii oporu
k) nie zasypywać gruszek w popiele
l) dawać coś na tapet

6. Wskaż dwa poprawne brzmienia poniższych wyrażeń:
a) w każdym bądź razie
b) w każdym razie
c) bądź co bądź

7. Wskaż trzy poprawne wyrazy (wyrażenia):
a) tym niemniej
b) mimo to
c) niemniej
d) niemniej jednak

8. Wstaw przecinki do niżej podanych zdań:
a) Byłem u kolegi który mieszka od niedawna w Warszawie i spędziłem tam miło dzień
b) Wyjedziemy na urlop do Hiszpanii gdyż nigdy tam nie byliśmy lub do Grecji albo do Turcji
c) Wiem co jem i wiem co kupuję
d) Stary jak świat Kraków to piękne miasto
e) Koń jaki jest każdy widzi
f) Tego skąd ma te rzeczy nie powiedział ani mamie ani ojcu

9. Co to jest butonierka:
a) kieszonka po lewej stronie męskiej marynarki
b) dziurka w klapie męskiej marynarki

10. Co to znaczy pretensjonalny:
a) zgłaszający pretensje do wszystkiego i do wszystkich
b) zachowujący się sztucznie; zbyt wyszukany, świadczący o złym guście


Przygotował
dr Maciej Malinowski
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Test (odpowiedzi):

1.
Ponieważ w dacie 20 lutego 2019 r. ukryte jest domyślne słowo dzień, do którego odnosi się forma lutego (20 dzień lutego 2019 r.)

2.
od skrócenia imienia Warcisław, czyli Warsz, i dodanie przyrostka -awa, a pierwotnie -ewa

3.
b) co najmniej
a) lampa Aladyna                
b) nienowy
a) prószyć                    
b) supergol
a) megasprawa                
a) sześćdziesięcioipółletni            
a) na razie                    
a) tętent (koni)                

4.
robiła, co jej się żywnie podobało
płakał rzewnymi łzami

5.
w koło Macieju
jak spaść, to z dobrego konia
nie zasypiać gruszek w popiele
iść po linii najmniejszego oporu
twardy orzech do zgryzienia
dawać coś na tapet

6.
w każdym razie
bądź co bądź

7.
mimo to
niemniej
niemniej jednak

8.
Byłem u kolegi, który mieszka od niedawna w Warszawie, i spędziłem tam miło dzień.
Wyjedziemy na urlop do Hiszpanii, gdyż nigdy tam nie byliśmy, lub do Grecji albo do Turcji.
Wiem, co jem, i wiem, co kupuję.
Stary jak świat Kraków to piękne miasto.
Koń jaki jest, każdy widzi
Tego, skąd ma te rzeczy, nie powiedział ani mamie, ani ojcu.

9.
dziurka w klapie męskiej marynarki

10.
zachowujący się sztucznie; zbyt wyszukany, świadczący o złym guście

23 lutego 1859 r. zmarł Zygmunt Krasiński, hr. (ur. 19 II 1812), dramatopisarz i poeta, jeden z czołowych polskich romantyków. Do najsłynniejszych utworów Krasińskiego należą m.in.: Irydion oraz Nie-boska komedia.

źródło: https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/zygmunt-krasinski-portret-autor-jozef-szymon-kurowski-1843-r