Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono:

  • Zestaw 4 robotów mBot2 + mata m1 + scenariusze
  • Ozobot bit Plus
  • 4 Tablety
  • Laptop

Koszt ogółem zadania wynosił 12400 zł, z tego 10500 zł dofinansowania z Instytutu Książki.