Zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów.
  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Anity Starowicz – adres kontaktowy e-mail iod@biblioteka.czernichow.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich , zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.