Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów.
  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Anity Starowicz – adres kontaktowy e-mail iod@biblioteka.czernichow.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich, zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz zgodnie z art. 6 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami Ustaw oraz aktów wykonawczych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ale tylko wtedy gdy będzie to bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.